HRC 50

IMPREGNAT DO KLINKIERU ORAZ CEGIEŁ,
PŁYTEK I DACHÓWEK CERAMICZNYCH

HRC 50 to nowoczesny, wysokiej jakości, paroprzepuszczalny impregnat, do stosowania na zewnątrz, przeznaczony do impre-gnowania powierzchni takich jak płytki klinkierowe i cegły oraz materiały ceramiczne np. dachówki, płytki podłogowe, cegły elewacyjne. Impregnuje długotrwale i bardzo skutecznie. Zdecydowanie ogranicza nasiąkliwość, chroni przed działaniem warunków atmo- sferycznych i korozją oraz rozwojem mikroorganizmów. Ogra-nicza powstawanie wykwitów solnych. Nie tworzy powłoki i nie zmienia wyglądu powierzchni.

Przeznaczenie produktu:

Płytki i cegły klinkierowe

Porowate materiały ceramiczne

Dachówki, płytki podłogowe, cegły elewacyjne

Cegły ręcznie formowane

Efekty działania:

Zobacz również:

HWC 40

IMPREGNAT DO CHŁONNYCH PODŁOŻY M.IN. Z KAMIENIA NATURALNEGO I GIPSU

HWB 50

IMPREGNAT DO CHŁONNYCH POWIERZCHNI Z BETONU

HO 100

IMPREGNAT OLEJOWY
DO KLINKIERU